Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Te polityki prywatności zostały utworzone przy użyciu programu ochrony prywatności .

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa pisane wielką literą mają znaczenie określone przez następujące warunki. Poniższe definicje będą miały to samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „My” lub „Nasza”) jest wymieniona w Witrynie.

 • Pliki cookie to małe pliki, które witryna internetowa umieszcza na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu i zawierają szczegółowe informacje o historii przeglądania tej witryny wśród wielu jej zastosowań.

 • Kraj dotyczy: Chorwacji

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące rozpoznanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Usługa dotyczy witryny.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się do firm lub osób trzecich zatrudnionych przez Spółkę dla wygody Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonania usług związanych z Usługą lub świadczenia pomocy Spółce w analizie wykorzystania Usługi.

 • Dane o użytkowaniu to dane, które są zbierane automatycznie, generowane przez korzystanie z usługi lub przez samą infrastrukturę usługi (na przykład czas trwania wizyt w witrynie).

 • Witryna odnosi się do fudok, dostępnej pod adresem http: / / localhost / fudok / < / a>

 • Ty oznacza osobę, która uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, albo firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego ta osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od przypadku.

Zbieraj i wykorzystuj swoje dane osobowe

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do naszej komunikacji lub tożsamości. Dane tożsamości mogą obejmować między innymi:

 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z usługi.

Informacje o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego serwisu, które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie Identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym na przykład rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne informacje diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie monitorowania to sygnały nawigacyjne, znaczniki i scenariusze do zbierania i monitorowania informacji oraz do ulepszania i analizy naszych usług. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu. Jeśli nie ustawiłeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz serwis może wykorzystywać pliki cookie.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane elementy (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszej Usłudze. Pliki cookie flash nie zarządzają tymi samymi ustawieniami przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj & quot; Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych elementów udostępnionych? & Cytat; dostępne pod adresem
 • Towarzysze internetowe. Niektóre sekcje naszych usług i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne, znane jako przewodniki internetowe (zwane również czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i pikselowymi gifami), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyłeś wiadomości e-mail w celu uzyskania innych istotnych statystyk witryny (na przykład śledzenia popularności określonej sekcji i sprawdzania integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być & quot; Na stałe & quot; lub & quot; Sesja & quot; Ciasteczka. Stałe pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy jesteś offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie tutaj: Pliki cookie z Generatora TermsFeed < /a>a>.

Używamy sesyjnych plików cookie na stałe w celach wymienionych poniżej:

 • Niezbędne / podstawowe pliki cookie

  Typ: pliki cookie sesji

  Zarządzane przez: mi

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem witryny i korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie żądane usługi mogą nie być świadczone i używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

 • Polityka dotycząca plików cookie / Alert dotyczący plików cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Zarządzane przez: mi

  Cel: Te pliki cookie określają, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Zarządzane przez: mi

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania ustawień za każdym razem, gdy korzystasz z witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i opcji dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • Zapewnienie i utrzymanie naszej Usługi , w tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać swoim kontem: Aby zarządzać rejestracją jako użytkownik usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • Aby wykonać Umowę: Opracuj, przestrzegaj i podejmij Umowę zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakąkolwiek inną umowę z nami za pośrednictwem Usługi. str. >

 • Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, rozmowy telefonicznej, SMS-a lub innej formy komunikacji elektronicznej, takiej jak powiadomienia push aplikacji mobilnej o aktualizacjach lub powiązanych funkcjach, produktach lub usługach komunikacyjnych , w tym aktualizacje zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione do wdrożenia.

 • Aby zapewnić Ci nowe, specjalne oferty i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas produktach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które już kupiłeś lub zamówiłeś, chyba że zdecydujesz się na otrzymywanie takich informacji.

 • Aby zarządzać swoimi prośbami: Aby śledzić i zarządzać swoimi prośbami do nas.

 • W przypadku przeniesienia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub łączenia, sprzedaży, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub w inny sposób sprzedać lub przenieść niektóre lub wszystkie nasze aktywa, zarówno jako firma w sposób ciągły, jak i jako część upadłości, likwidacji lub podobnego procesu, w którym dane osobowe użytkowników naszych usług są zawarte w przekazanym majątku.

 • Do innych celów : możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów i usług , Twój marketing i doświadczenie.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
 • W przypadku przeniesienia działalności: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z negocjacjami dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej osobie lub w jej trakcie. Spółka.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, dlatego będziemy wymagać od nich przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne podmioty zależne, wspólników w konsorcjum lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod naszą wspólną kontrolą.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym w celu oferowania określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub komunikujesz się z innymi użytkownikami w miejscach publicznych, informacje te mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą być udostępniane publicznie na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą : Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych zgodnie z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania prawnych umów i polityk.

Firma będzie również przechowywać dane użytkowania do analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że dane te są wykorzystywane do zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych Usług lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przenieś swoje dane osobowe

Twoje dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się zaangażowane strony. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie podanie takich informacji, stanowi Twoją zgodę na takie przekazanie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia, że ​​Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przesłane i będą podlegać innej polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach może być konieczne ujawnienie bardziej szczegółowych informacji, jeśli jest to prawo celne lub odpowiada długości fal tygodnia (np. suda lub agencje rządowe).

Ostatni pravni zahtjevi

Drzewo mogło zostać odkryte więcej niż raz na jakiś czas i dobrze jest zobaczyć, że tak dobrze pasuje do:

 • Opublikuj zobowiązanie prawne
 • ititite i branite prava ili vlasništvo tvrtke
 • Spryskaj lub rozciągnij górne partie z dwoma wycięciami, aby ułatwić dostęp do wyższych progów.
 • Usługi lub usługi związane z bezpieczeństwem
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo takich danych

Bezpieczeństwo To tylko niektóre z programów typu shareware do wyznaczania celów, z których możesz korzystać. Chociaż nie korzystamy z komercyjnie dostępnych sposobów uzyskiwania takich specjalnych informacji, nie mamy absolutnej pewności.

Szczegółowe informacje na temat dostarczania takich specjalnych informacji

Pružatelji usluga koje koristimo mogu imati pristup vašim osobnim podacima. Te strony trzecie obejmują kupowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, płatności i przesyłanie danych w związku z Twoimi działaniami oraz naszymi usługami i przechowywaniem zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Używaj, twórz i opuszczaj

Możesz skorzystać z usługi hostingu dla trzech stron, aby jeszcze bardziej dostosować naszą usługę.

 • Kierunki Google

  Google to usługa, która zabija informacje lub korzysta z poczty HTTP. Njime upravlja Google

  Google Toolbar może nie być dostępny do pobrania z Twojej przeglądarki z bezpiecznymi załącznikami.

  Informacje o pasku narzędzi Google Sprawdź politykę prywatności Google: https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy celowo danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i zdajesz sobie sprawę, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy opierać się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodziców, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te dane.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, którymi nie zarządzamy. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej strony strony trzeciej. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami jakiejkolwiek witryny lub usługi stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy opcję „Ostatnia aktualizacja” powiadomimy Cię o tym e-mailem i/lub zawiadomieniem o naszej usłudze. data na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany tych Polityki Rules wejdzie w życie po opublikowaniu niniejszego

Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να ζητηθεί από μια εταιρεία να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία, εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (όπως δικαστήριο ή krótkoterminowe).

angielskie napisy

Ε τοιρεία μοπερεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία με καλή πιστη πιστεύοντας ότι τια

 • Obliczaj za pomocą tej aplikacji
 • Graj z pomocą władz w dziedzinie edukacji
 • Doceń i zabaw się sytuacją w kraju za pomocą
 • Zapisz się do pytania o chrześcijaństwo w przypadku prawa i porządku
 • Kryzys Organizacji Narodów Zjednoczonych

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για εμάς, αλλά σημειώστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

PdP Republiki Chińskiej z Ministerstwem Obrony Republiki Bośni i Hercegowiny

Mamy z tymi problemami wiele wspólnego. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην υπηρεσία μας σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου τους.

Pisanie, czytanie i pisanie

Subskrybuj ten artykuł przez trzy lata.

 • Mapy Google

  Google do dostarczania informacji i wsparcia dla aplikacji HTTP. Wyszukiwarka Google

  Wyszukiwanie przez Google najnowszych witryn sklepowych.

  Google Apps dla Adobe Google Toolbar Google http://city.com/ “” target = “_ blank”> https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. 13 pazdziernika czeka na bardzo dużo badań. Jesteś zzonkiem Komitetu i zostaniesz zaszczycony tak samo będzie z nami, będziemy mogli zrobić to samo. Staramy się, aby uniknąć tego, co było chłodne.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami

 • Odwiedzenie tej strony na naszej stronie: https://soubm.com/skontaktuj-sie-z-nami